Deze week
Bid u deze week mee voor:

Roswinkel
Inwoners: ± 870
Laatste notitie

Het is een feit, op de locatie van, en in samenwerking met het 24-uursgebed en regiogebed mogen we ...

Tekst van de dag
fotostrip met beelden uit de geschiedenis van de Veenkoloniën


   Real Time Web Analytics

  

WelkomIntroductie op "Bidden voor de Veenkoloniën"

, welkom op deze site die gewijd is aan het gebed voor de Veenkoloniën. Naast een stukje geschiedenis van de Veenkoloniën worden u ook gebedspunten aangereikt. Wij proberen deze gebedspunten zo actueel mogelijk te houden. Via het Notitieboek of door middel van het contactformulier kunt u, als bewoner van de Veenkoloniën, ook zelf agenda- of gebedspunten naar voren brengen. Bent u bewogen met de Veenkoloniën? Maak hiervan dan beslist gebruik!

De VeenkoloniënWat zijn de Veenkoloniën?

Met "De Veenkoloniën" wordt bedoeld het gebied in het oosten van de provincie Groningen en het oosten van Drenthe. Het wordt begrensd door de Drentse Hondsrug in het westen, het Schoonebeker Diep in het zuiden, de Duitse grens in het oosten en de Groninger regio's Reiderland, Oldambt en Duurswold in het noorden. In dit gebied lag vroeger een deel van het Bourtangermoeras. Een veenkolonie is een nederzetting die is ontstaan doordat arbeiders naar het gebied trokken om hoogveen af te graven voor de productie van turf. De meeste Veenkoloniën kenmerken zich door hun langgerekte ligging langs een (soms inmiddels gedempt) kanaal. Plaatsnamen bevatten vaak woorden die verwijzen naar het (vroegere) landschap of de ligging, zoals veen, veld, wold, beek, kanaal, wijk, sloot en mond. Of "nieuw", verwijzend naar de kolonisatie.

Plattegrond Veenkoloniën

De uitdrukking "Groninger Veenkoloniën" slaat niet op de provincie, maar op de stad Groningen. Deze koloniën waren nederzettingen van de stad, waarbij de vervening onder controle stond vanuit Groningen. In het gemeentewapen en de gemeentevlag van bijvoorbeeld Stadskanaal (Kanaal van Stad Groningen) en het gemeentewapen van Muntendam is deze verbinding met de stad Groningen nog terug te vinden. Met andere woorden: de veendorpen vielen onder het rechtsgebied van de stad. Landbouwgrond en het merendeel van de kanalen en wegen waren eigendom van stad Groningen.

Gemeentewapens van Groningen, Stadskanaal en Muntendam
Gemeentewapens van Groningen, Stadskanaal en Muntendam

Geestelijk gezien vormen de Veenkoloniën een gebied vol duisternis. Er spelen veel zaken, lang niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, die het daglicht niet kunnen verdragen. Drankgebruik, overspel en incest zijn hier een paar voorbeelden van. Veel mensen hebben geen levensdoel of uitzicht. Er heerst veel sociale en materiële armoede. Op de pagina's Geschiedenis en Kerkgeschiedenis wordt geprobeerd hiervan de oorzaak te vinden.

"Bidden voor de Veenkoloniën" wil met gebed een middel aanreiken tot een geestelijke opwekking in de Veenkoloniën. Daarnaast probeert het een up to date overzicht aan te bieden van christelijke activiteiten die plaatsvinden met ditzelfde doel: opwekking in Groningen en Drenthe door het bevrijdende evangelie van Jezus Christus.